Roszczenia dot. OOU przedawniają się po 10 latach – wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w sprawie Sygn. akt II CSK 161/13 orzekł, że roszczenia dotyczące odszkodowań należnych właścicielom nieruchomości za szkody powstałe w wyniku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przedawniają się po 10 latach od dnia wejścia w życie uchwały wprowadzającej OOU pod warunkiem dochowania terminu zawitego dotyczącego zgłoszenia roszczeń.

Wskazany powyżej, 10-letni termin przedawnienia roszczeń obowiązuje, o ile w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały wprowadzającej OOU uprawniony właściciel nieruchomości dokona zgłoszenia swoich roszczeń odpowiedniemu podmiotowi. Jako zgłoszenie roszczeń może być potraktowane wezwanie do zapłaty skierowane do PP „Porty Lotnicze” (dla lotniska Chopina w Warszawie) albo zawezwanie do próby ugodowej lub pozew o zapłatę.