Nieudana próba ugodowa? Co dalej?

Obecnie, w sprawach o odszkodowania dotyczące OOU dla lotniska im. Chopina żadne ugody nie są zawierane.

Po nieudanej próbie ugodowej właścicielom nieruchomości przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę odszkodowania przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu Porty Lotnicze. 

Proces sądowy w tego rodzaju sprawach jest długotrwały oraz kosztowny. Zasadniczo opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Należy również uiścić zaliczkę na pracę biegłych sądowych. Istnieją jednak pewne możliwości obniżenia opłat sądowych lub całkowitego ich zniesienia, m.in. poprzez złożenie wniosku do sądu o całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów postępowania oraz inne rozwiązania dostępne dla naszych Klientów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dotychczasowe orzecznictwo Sądu Okręgowego w Warszawie jest korzystne dla właścicieli nieruchomości. W zakładce Orzeczenia OOU Warszawa publikujemy linki do wszystkich orzeczeń SO w Warszawie z ostatnich 12 miesięcy w I instancji w sprawach dot. OOU. Żadne powództwo nie zostało oddalone.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej roszczeń odszkodowawczych. Więcej informacji w zakładce Oferta.