Lotnisko Modlin. Ugody, negocjacje i postępowania sądowe.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją udzieloną nam przez Panią Magdalenę Bojarską – rzeczniczkę prasową Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na temat aktualnego stanu realizacji wniosków i pozwów w sprawie odszkodowań dot. OOU.

„W związku z utworzeniem strefy obszaru ograniczonego użytkowania (OOU), ustanowionego na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 139/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin wpłynęło 177 wniosków o wypłatę odszkodowania. Nie wszystkie wnioski są kompletne, wiele z nich wymaga uzupełnienia. Termin składania wniosków upłynął w dniu 10.07.2014 r. Regulują go przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późniejszymi zmianami). Czytaj dalej

Szczegółowe mapy OOU Modlin

Udostępniamy nieodpłatnie właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie OOU Modlin szczegółowe mapy tego obszaru z uwzględnieniem położenia ich działki oraz budynków. Ustalenie położenia nieruchomości względem granic OOU jest szczególnie ważne gdy nieruchomość znajduje się częściowo w OOU. Żądanie wykupu nieruchomości, odszkodowanie za utratę wartości, odszkodowanie dotyczące obowiązku rewitalizacji akustycznej w oparciu o przepisy dotyczące OOU jest zasadne wyłącznie tylko co do tej części nieruchomości albo domu lub lokalu, która znajduje się w OOU.

Poniżej przykładowa mapa fragmentu obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Modlin. Niebieska linia widoczna na mapie stanowi granicę OOU. W celu uzyskania mapy dla wskazanej przez Państwa lokalizacji uprzejmie proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce oferta.

szczegolowa mapa oou modlin