Szczegółowe mapy OOU Modlin

Udostępniamy nieodpłatnie właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie OOU Modlin szczegółowe mapy tego obszaru z uwzględnieniem położenia ich działki oraz budynków. Ustalenie położenia nieruchomości względem granic OOU jest szczególnie ważne gdy nieruchomość znajduje się częściowo w OOU. Żądanie wykupu nieruchomości, odszkodowanie za utratę wartości, odszkodowanie dotyczące obowiązku rewitalizacji akustycznej w oparciu o przepisy dotyczące OOU jest zasadne wyłącznie tylko co do tej części nieruchomości albo domu lub lokalu, która znajduje się w OOU.

Poniżej przykładowa mapa fragmentu obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Modlin. Niebieska linia widoczna na mapie stanowi granicę OOU. W celu uzyskania mapy dla wskazanej przez Państwa lokalizacji uprzejmie proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce oferta.

szczegolowa mapa oou modlin