Rozbudowa lotniska Chopina

Na portalu www.rynek-lotniczy.pl w artykule pod tytułem „PPL: Prace na Okęciu do 2022 roku i nieefektywna „cisza nocna”. została opublikowana obszerna informacja o planowanych na najbliższe lata inwestycjach na lotnisku Chopina,

– Wszystkie inwestycje na lotnisku Chopina są skierowane na rozwój portu jako punktu przesiadkowego – powiedział na konferencji prasowej w dniu 22 lutego 2019 r. Mariusz Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa Lotniczego „Porty Lotnicze” (PPL) i stołecznego portu.

– Przepraszamy wszystkich: podróżnych i mieszkańców okolicznych dzielnic – za niedogodności, z którymi się spotkają w najbliższym czasie. Najbliższe lata będą dla nich kłopotliwe – rozpoczął prezes Szpikowski. Od razu zapowiedział, że rozbudowa Okęcia ma zapewnić funkcjonowanie portu do czasu otwarcia CPK, a nie tworzyć z lotniska Chopina centralnego portu. – Słyszę o propozycjach takich jak budowa nowego pasa. Tylko to by niosło konieczność wyburzenia kilku wieżowców, a może i całych dzielnic. To nierealne. Naszym celem jest wykorzystanie maksymalnej przepustowości lotniska, ale w granicach rozsądku – dodał Szpikowski. 

Prace przebudowy Okęcia potrwają od tego roku do 2022. Wszystko musi się odbyć „na żywym organizmie”. Od 15 marca do 30 czerwca w związku z zamknięciem krótszego z pasów zwiększenia hałasu muszą się spodziewać mieszkańcy Włoch i Piaseczna. W latach 2020-2021 obniżenie komfortu życia czeka zamieszkałych na Ursynowie i Ursusie.

Cisza nocna na lotnisku Chopina

Od 25 marca na lotnisku Chopina wprowadzono ciszę nocną. Od godz. 23:30 do 5:30 w każdy dzień tygodnia obowiązuje zakaz lotów. Zakaz nie dotyczy lotów państwowych, wojskowych, ratowniczych oraz sytuacji kryzysowych. Na lotnisku będą też mogły operować samoloty opóźnione z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Mimo obowiązywania ciszy nocnej obserwujemy nagminne lądowania samolotów w środku nocy. Są to samoloty, które nie mieszczą się w katalogu wyłączeń, o których mowa powyżej.

Tytułem przykładu na podstawie danych z portalu flightradar24.com można wskazać, że w czasie ostatnich dwóch nocy były zaplanowane lądowania samolotów około godz. 3:00 w nocy.

MONDAY, JULY 9
Lamezia Terme (SUF) 3Z7711 (73H)
SCHEDULED ARR. 03:05
AIRLINE Travel Service Polska
AIRCRAFT Boeing 737

MONDAY, JULY 8
Corfu (CFU) 3Z7473 (B738)
SCHEDULED ARR. 03:25
AIRLINE Smart Wings
AIRCRAFT Boeing 737

Powyższe przykłady dowodzą, że lotnisko Chopina nie wdrożyło przepisów dotyczących ciszy nocnej i w dalszym ciągu planuje loty w środku nocy.

Lotnisko Chopina obsłużyło w 2017 roku 15,75 mln pasażerów

Rekordowa liczba pasażerów – 15 752 000 – skorzystała w ubiegłym roku z Lotniska Chopina w Warszawie. Jest to wzrost o ok. 22 proc. w stosunku do ubiegłego roku. „Tak wysoka liczba obsłużonych pasażerów, to ogromny sukces Lotniska Chopina” – mówi Hubert Wojciechowski, Dyrektor Biura Marketingu i PR Lotniska Chopina. „Osiągnięty wynik dobitnie potwierdza, że warszawski port jest liderem w regionie. Cieszy nas również fakt, że coraz więcej pasażerów postrzega nas jako dogodny punkt przesiadkowy. Liczymy na to, że nowe długodystansowe połączenia dodatkowo wzmocnią atrakcyjność Lotniska Chopina” (cyt. wg https://lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/741/szczegoly.html)

Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę pasażerów na lotnisku Chopina od roku 1992. Zakładając umiarkowany wzrost obsługiwanych pasażerów o 10% w skali roku, liczbę 20 mln pasażerów lotnisko Chopina może przekroczyć już w 2020 r.

Remont na lotnisku Chopina. Samoloty znowu nad Ursynowem

Na warszawskim Lotnisku Chopina 1 kwietnia 2017 r. rozpocznie się remont. Do 28 kwietnia będzie zamknięty dłuższy pas startowy o długości 3,7 km. Przez miesiąc największe lotnisko w Polsce będzie operować z jednego pasa startowego. Cały ruch zostanie skierowany nad teren gęsto zabudowany, m.in. nad Ursynów.

źródło informacji: http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2017/03/rowkowanie-na-okeciu-utrudnienia-w.html

Utworzono OOU dla lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 203/XVIII/16 z dnia 29.02.2016 utworzył obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

OOU Gdańsk RębiechowoWłaściciele nieruchomości znajdujących się w granicach OOU mogą domagać się od przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. naprawienia szkód powstałych wskutek utworzenia OOU, a w szczególności ich uprawnienia obejmują:

1. Wykup nieruchomości

2. Odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości

3. Odszkodowanie dotyczące wprowadzonego obowiązku rewitalizacji akustycznej budynków lub lokali.

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest zgłoszenie roszczeń w nieprzekraczalnym terminie 2 lat od daty wejścia w życie uchwały wprowadzającej OOU. Zgłoszenie roszczeń powinno mieć formę wezwania do zapłaty, z podaniem żądanych kwot za poszczególne rodzaje odszkodowań (tj. odszkodowanie dotyczące kosztów wyciszenia, odszkodowanie dotyczące utraty wartości nieruchomości), oraz ewentualnie żądania wykupu nieruchomości, wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być uiszczona zapłata i terminu zapłaty. Zgłoszenie roszczeń może mieć również formę wniosku do sądu o próbę ugodową lub pozwu o zapłatę.

Pozew o zapłatę może być złożony w sądzie w terminie 10 lat od daty wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego OOU. Sąd Najwyższy w sprawie Sygn. akt II CSK 161/13 orzekł, że roszczenia dotyczące odszkodowań należnych właścicielom nieruchomości za szkody powstałe w wyniku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przedawniają się po 10 latach od dnia wejścia w życie uchwały wprowadzającej OOU pod warunkiem dochowania terminu zawitego dotyczącego zgłoszenia roszczeń.

Lotnisko Chopina obsłuży rocznie 25 mln pasażerów

Przez 12 miesięcy minionego roku warszawski port obsłużył ponad 11,2 mln osób. W całym 2015 r. liczba pasażerskich operacji lotniczych, obejmująca operacje przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, wzrosła o 2,3 proc. i wyniosła łącznie 124,7 tys.

Przepustowość lotniska dzięki przebudowie zwiększyła się do ok. 25 mln pasażerów rocznie. W ciągu kolejnych pięciu lat Lotnisko Chopina planuje dalszą rozbudowę, w tym wydłużenie pirsu północnego, co umożliwi zwiększenie liczby stanowisk kontaktowych dla maszyn obsługujących rejsy międzykontynentalne.

W 2015 r. na lotnisku zakończyło się kilka inwestycji. M.in. oddana została do użytku nowa płyta postojowa PPS7 licząca blisko 10 ha, z sześcioma stanowiskami dla dużych samolotów kodu E lub 12 stanowiskami dla średnich samolotów kodu C.

Bardzo atrakcyjnie zapowiada się rozwój siatki regularnych połączeń Lotniska Chopina w 2016 r. Ogłoszonych zostało już 25 nowych tras, a w planach jest kilka kolejnych. Na co najmniej 11 istniejących trasach przewoźnicy zwiększą swoje oferowanie. Wśród potwierdzonych połączeń międzykontynentalnych znajdą się na pewno loty do Tokio oraz Toronto.

– Tak dynamiczny rozwój siatki połączeń z Warszawy pozwala mieć nadzieję, że w tym roku obsłużymy co najmniej 12 milionów osób. W kolejnych 2-3 latach przewidujemy wzrost ruchu na poziomie 5-6 proc. Docelowo będziemy odprawiać 25 milionów pasażerów rocznie, na co pozwala przepustowość naszego portu – zapowiada Michał Kaczmarzyk.

źródło informacji: http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/217/szczegoly.html

Poniżej wykres prezentujący ilość pasażerów na lotnisku Chopina w latach 2001-2018.

pp pl ruch na lotnisku chopina warszawa 2001-2018

Lotnisko Chopina realizuje w nocy 50-60 operacji lotniczych

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 24 września 2015 r. był obecny dyrektor naczelny PP „Porty Lotnicze” Michał Kaczmarzyk. Wypowiadał się m.in. na temat funkcjonowania lotniska Chopina w Warszawie. Szczególnie istotne, w kontekście roszczeń dotyczących Obszaru Ograniczonego Użytkowania, są następujące informacje:

„W dzień możemy oczywiście upchać dużo samolotów, ale w nocy nasze możliwości są ograniczone. Obecnie pomiędzy 22.00 a 6.00 realizujemy od 50 do maksymalnie 60 operacji. Dzieje się tak wyłącznie dzięki specjalnemu systemowi do mierzenia hałasu, który zainstalowaliśmy, ponieważ bez niego maksymalnie mielibyśmy najwyżej czterdzieści kilka operacji nocnych. Jak widać, i tak sporo dokładamy w nocy”.

Zgodnie z Przeglądem ekologicznym dla lotniska Chopina, w porze nocy, powinno być wykonywane co najwyżej 40 operacji lotniczych.

W naszej ocenie, akustycy powoływani przez sąd, w celu określenia klimatu akustycznego w pomieszczeniach, powinni uwzględniać, w oparciu o powyższe dane, w wyliczeniach miarodajnego poziomu dźwięku dla pory nocy, dla perspektywy rozwoju ruchu lotniczego, co najmniej 60 operacji lotniczych.

Wpływ hałasu lotniczego na zdrowie

Zachęcamy do zapoznania się z treścią międzynarodowego raportu QLAIR (Quality of Life in Airport Regions) wydanego w Polsce przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Raport dotyczy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych.

qulair_1

Czytaj dalej

Monitoring ruchu lotniczego nad Warszawą

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego umożliwiającego w trybie on-line śledzenie ruchu lotniczego. Usługa ta jest dostępna pod adresem http://www.flightradar24.com/.

Poniżej przykładowy zrzut ekranu z aplikacji Flight Radar 24, na którym widzimy samolot Airbus A320-232 przelatujący nad Ursynowem pół godziny po północy. W sumie ostatniej nocy (od 22:00 do 6:00) mieszkańcy Ursynowa mogli zaobserwować i usłyszeć 14 podchodzących do lądowania samolotów.

Nocne lądowanie samolotu nad Ursynowem

Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zawiera wiele cennych informacji, które mogą ułatwić przygotowanie pisma procesowego w odpowiedzi na zarzuty do pozwu. Warto również zapoznać się z tym dokumentem przed przesłuchaniem w sądzie.

Na szczególną uwagę zasługuje załącznik nr 1 do przeglądu ekologicznego. Jest to pismo Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 roku. W treści tego pisma czytamy m.in, że: Z ustawy – Prawo ochrony środowiska jednoznacznie wynika obowiązek dotrzymania nie tylko dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikami Ldwn i Ln ale również  wskaźnikami hałasu Laeqd i Laeqn”. 

Powyższego stanowiska nie podziela PP PL, które w pismach procesowych twierdzi, że na większości terenu obszaru ograniczonego użytkowania nie ma przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla budynków mieszkalnych, posiłkując się przy tym mapami akustycznymi sporządzonymi w oparciu o wskaźniki Ldwn i Ln.