Kontakt

Trynity Sp. z o.o.

Uwieliny, ul. Spokojna 18, 05-540 Zalesie Górne
NIP: 1180084564, REGON: 011182774, KRS: 0000183701
kapitał zakładowy: 25.500 zł
prezes zarządu – Mariusz Gajda