Nieobecność na posiedzeniu ugodowym kosztuje…. 7.217 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w sprawach z wniosku właścicieli nieruchomości o zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej odszkodowania w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w przypadku nieobecności wnioskodawcy zasądza od niego koszty zastępstwa procesowego na rzecz przeciwnika w kwocie 7.200 zł dla roszczeń o wartości powyżej 200.000 zł oraz 3.600 zł dla roszczeń o wartości powyżej 50.000 zł do 200.000 zł, a ponadto 17 zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dla radcy prawnego.

Codziennie na wokandzie jest około 30 terminów posiedzeń dotyczących ugód w sprawie OOU. Posiedzenie sądu trwa około 2-3 minut. Ugody nie są zawierane. Zazwyczaj na co najmniej 10 posiedzeniach nie są obecni wnioskodawcy bądź nie są obecni wszyscy z nich i nie są zastępowani przez pełnomocnika.

Postanowienie o zasądzeniu kosztów może nie zostać doręczone, gdyż jest wydawane na posiedzeniu sądu, o którym wnioskodawca został powiadomiony. Wnioskodawca może dowiedzieć się o wydaniu postanowienia dopiero otrzymując pismo od PP Porty Lotnicze lub komornika. Postanowienie może stać się prawomocne nawet w ciągu 7 dni od jego wydania (tj. od terminu posiedzenia sądu).