Lotnisko Modlin. Ugody, negocjacje i postępowania sądowe.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją udzieloną nam przez Panią Magdalenę Bojarską – rzeczniczkę prasową Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na temat aktualnego stanu realizacji wniosków i pozwów w sprawie odszkodowań dot. OOU.

„W związku z utworzeniem strefy obszaru ograniczonego użytkowania (OOU), ustanowionego na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 139/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin wpłynęło 177 wniosków o wypłatę odszkodowania. Nie wszystkie wnioski są kompletne, wiele z nich wymaga uzupełnienia. Termin składania wniosków upłynął w dniu 10.07.2014 r. Regulują go przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późniejszymi zmianami).

Ze wszystkimi wnioskodawcami Spółka starała się nawiązać kontakt. Naszą intencją jest zawieranie ugód, które byłyby korzystne dla osób uprawnionych, oczywiście w granicach obowiązujących przepisów prawa. Do tej pory zawarliśmy  już ponad 20 ugód z właścicielami nieruchomości znajdujących się w granicach OOU,  kolejne są w trakcie przygotowywania. Wysokości odszkodowań zagwarantowanych w ugodach nie podajemy do wiadomości publicznej.  W najbliższym czasie, będziemy przystępować do kolejnych postępowań ugodowych przed Sądami w Nowym Dworze Mazowieckim i w Warszawie. W kilkudziesięciu przypadkach uprawnieni złożyli pozwy sądowe przeciwko Spółce.

Niektórzy wnioskodawcy nie podejmowali rozmów ze Spółką zarządzającą Lotniskiem Warszawa/Modlin i zwracali się bezpośrednio do kancelarii prawnych. Niestety, nie wszyscy sprawdzili wcześniej czy mają ustawowe uprawnienia do występowania z roszczeniami. W przypadku braku takich uprawnień wnioskodawca naraża się na wysokie i zupełnie zbyteczne koszty prawne, przed czym staramy się przestrzegać.

Wszystkich wnioskodawców, także tych, których wnioski zostały już złożone w Sądzie, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze Spółką. Na każdym etapie postępowania możliwe jest zawarcie ugody i uniknięcie w ten sposób kosztów sądowych oraz opłat za usługi prawnicze. „