Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zawiera wiele cennych informacji, które mogą ułatwić przygotowanie pisma procesowego w odpowiedzi na zarzuty do pozwu. Warto również zapoznać się z tym dokumentem przed przesłuchaniem w sądzie.

Na szczególną uwagę zasługuje załącznik nr 1 do przeglądu ekologicznego. Jest to pismo Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 roku. W treści tego pisma czytamy m.in, że: Z ustawy – Prawo ochrony środowiska jednoznacznie wynika obowiązek dotrzymania nie tylko dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikami Ldwn i Ln ale również  wskaźnikami hałasu Laeqd i Laeqn”. 

Powyższego stanowiska nie podziela PP PL, które w pismach procesowych twierdzi, że na większości terenu obszaru ograniczonego użytkowania nie ma przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla budynków mieszkalnych, posiłkując się przy tym mapami akustycznymi sporządzonymi w oparciu o wskaźniki Ldwn i Ln.