Mapa lokalizacji punktów ciągłego pomiaru hałasu lotniczego

PP Porty Lotnicze na podstawie art. 175 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzi ciągłe pomiary hałasu lotniczego. Wyniki pomiarów są publikowane na stronach internetowych Lotniska Chopina w dziale Ochrona środowiska. Lokalizacja punktów pomiarowych znajduje się na zamieszczonej poniżej mapce.

We wszystkich dziewięciu punktach pomiarowych (Kossutha, Meral, Ursus, 17 Stycznia, Załuski, Onkologia, Zamienie, Mysiadło i Piaseczno) w okresie od 1 stycznia 2012 roku odnotowano przekroczenia norm hałasu lotniczego dla budynków mieszkalnych. 

Lokalizacja punktów pomiarowych PP PL