Kalendarz przekroczeń norm hałasu – punkt pomiarowy „Onkologia”

Na podstawie analizy Wyników ciągłych pomiarów hałasu w środowisku dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie dla punktu pomiarowego „Onkologia” opracowaliśmy kalendarz przekroczeń norm hałasu lotniczego.

W 2013 roku (od stycznia do września) poziom dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej wynoszący dla terenów zabudowy mieszkaniowej 60 dB został przekroczony w 66 przypadkach, a w porze nocnej 79 razy przekroczono dopuszczalny poziom 50 dB.

onkologia-kalendarz 2013