Odszkodowanie jest należne również w przypadku sprzedaży nieruchomości

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2019 r. sygn. akt VII AGa 1327/18 potwierdza stanowisko, zgodnie z którym odszkodowanie związane z utworzeniem OOU jest należne nawet jeżeli właściciel nieruchomości sprzeda ją po wejście w życie OOU. Poniżej fragment uzasadnienia tego wyroku.

Roszczenie oparte na art. 129 ust. 2 u.p.o.ś. związane jest z przysługiwaniem określonemu podmiotowi własności nieruchomości w czasie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Późniejsze zaś zmiany struktury właścicielskiej nie mają znaczenia dla ustalenia podmiotu, któremu roszczenie to przysługuje, albowiem pozostaje ono przy osobie która była właścicielem nieruchomości w dniu objęcia jej zakresem obszaru ograniczonego użytkowania.

Oddaj swój SPAM na dobry cel!

Od kilku lat prowadzę walkę przeciwko spamowi zaśmiecającemu moją skrzynkę pocztową. Uzyskałem kilkukrotne zmniejszenie liczby spamów oraz otrzymałem od wielu podmiotów zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych – zarówno dla mnie osobiście, jak i na wskazany przeze mnie cel społeczny. Niektórzy spamerzy płacili dobrowolnie, inni po wyrokach sądów lub interwencji różnych instytucji.

Dziennik Rzeczpospolita opublikował artykuł pt. „Spam narusza dobra osobiste. Internauta dostanie zadośćuczynienie za niezamówione oferty handlowe” dotyczący wygranego przeze mnie procesu z jednym z polskich banków. Szerzej o sprawie pisał również dziennik Gazeta Prawna w artykule pt. „Wyrok za spam. Sąd przyznał zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych„.

Proponuję Państwu udział w inicjatywie „Oddaj swój SPAM na dobry cel!”. Nasz zespół specjalistów podejmie działania w celu uzyskania zadośćuczynienia na cel społeczny oraz wykreślenia Państwa danych z baz marketingowych i zmniejszenia ilości przychodzącego spamu.

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do naszej inicjatywy uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości e-mail na adres mariusz.gajda@trynity.eu z tytułem „Oddam swój spam na dobry cel!”.