Trwają prace nad nowym OOU dla lotniska Chopina

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2019 r., w którym Minister udziela odpowiedzi na pytania posła Stanisława Tyszki w sprawie lotniska Chopina.

Minister informuje, że nie została podjęta jeszcze decyzja dotycząca ewentualnego wygaszenia działalności lotniska Chopina w związku z planem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co więcej, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 21/18/PZ.E z dnia 26 czerwca 2018 r., w związku z planowanym istotnym zwiększeniem ruchu lotniczego na lotnisku Chopina do 2027 r. (do czasu otwarcia CPK) wszczęto postępowanie administracyjne w celu wykonania przeglądu ekologicznego oraz uchwalenia nowego OOU. Założenia dotychczasowego OOU dotyczące planowanej ilości lotów są niewystarczające, dlatego konieczne będzie utworzenie nowego OOU.

W piśmie znajduje się również informacja, iż dotychczas PP Porty Lotnicze w latach 2014-2018 w ramach wewnętrznej procedury ugodowej przeznaczyło na rzecz właścicieli nieruchomości znajdujących się w OOU w celu sfinansowania kosztów poprawy izolacyjności akustycznej budynków i lokali kwotę 5 .125.156,85 zł. W ramach postępowań sądowych wypłacono natomiast odszkodowania w łącznej kwocie 9.865.013,71 zł.