Lotnisko Modlin. Ugody, negocjacje i postępowania sądowe.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją udzieloną nam przez Panią Magdalenę Bojarską – rzeczniczkę prasową Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na temat aktualnego stanu realizacji wniosków i pozwów w sprawie odszkodowań dot. OOU.

„W związku z utworzeniem strefy obszaru ograniczonego użytkowania (OOU), ustanowionego na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 139/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin wpłynęło 177 wniosków o wypłatę odszkodowania. Nie wszystkie wnioski są kompletne, wiele z nich wymaga uzupełnienia. Termin składania wniosków upłynął w dniu 10.07.2014 r. Regulują go przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późniejszymi zmianami). Czytaj dalej

Obowiązek wyciszenia dotyczy wszystkich budynków na terenie OOU

Obowiązek zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych w celu uzyskania odpowiedniego klimatu akustycznego dotyczy właścicieli wszystkich budynków i lokali znajdujących się w OOU, które były oddane do użytkowania przed wejściem w życie uchwały dotyczącej OOU. Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się w otrzymanej przez nas opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska z dnia 13 listopada 2014 roku Czytaj dalej