Nieobecność na posiedzeniu ugodowym kosztuje…. 7.217 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w sprawach z wniosku właścicieli nieruchomości o zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej odszkodowania w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w przypadku nieobecności wnioskodawcy zasądza od niego koszty zastępstwa procesowego na rzecz przeciwnika w kwocie 7.200 zł dla roszczeń o wartości powyżej 200.000 zł oraz 3.600 zł dla roszczeń o wartości powyżej 50.000 zł do 200.000 zł, a ponadto 17 zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dla radcy prawnego. Czytaj dalej